Yıpranma Hakkı ile 45 Meslek Erken Emekli Olacak! Fazladan Prim Günü Hakkı Elde Edeceksiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre, emeklilik hakkı isteyecek olan bir vatandaşın 3 şartı da aynı anda sağlamış olması gerekiyor. SGKnın belirlediği oranda prim ödemesi yapmış olanlar, belirli bir gün sayısınca çalışma hayatında yer alarak gün şartını sağlayanlar ve belli bir yaşın üzerinde olan vatandaşlar emeklilik için başvurularını yapabilirler. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde erken emeklilik fırsatı tanınan 18 mesleğe yenileri eklendir. SGK erken emeklilik hakkı tanınmış 18 meslek grubu 45e çıkartıldı. Yeni eklenen meslek gruplarıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca sigortalı erken emekli olabilme şansını yakaladı.

SGKDAN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

SGK bu başvurulardan yaş, gün ve prim şartını sağlayanları emekli ediyor. Emeklilik süreci ise çeşitli koşullara ve kişilerin kendi bilgilerine bağlı olarak değişiyor.

Bu şartlarda bazı özel durumlarda bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda yer alan meslek gruplarına ek prim sağlayarak erken emeklilik sağlıyor. Bu meslek gruplarının insan vücudu için ağır işler olarak kabul edilmesi ve çalışma hayatında yıpratıcı etkisi olması nedeniyle diğer mesleklerden önce emeklilik hakkı elde ediyorlar.

Yılda 60, 90 ve 180 Güne Uzanan Yıpranma Primi

SGKnın sağladığı bu yıpranma yıllık bazda ele alınır. Bir yıl yani 360 gün çalışmaya meslek grubuna göre 60 gün, 90 ve 180 gün ek prim sağlanır.Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor.

İŞTE O MESLEKLER

 • Madencilik ve yeraltı işleri
 • Cıva üretimi işleri ,
 • Demir ve Çelik fabrikaları ,
 • Asit üretimi yapan fabrika ve atöyele ,
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı ,
 • Radyoaktif işler, ,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri ,
 • Emniyet-Polis-Mit çalışanları ,
 • Ceza infaz kurumlarında çalışanlar ,
 • Basın ve gazetecilik işleri ,
 • TRTde haber hizmetinde çalışanlar ,
 • TBMM yasama organı üyeleri ,Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.

60 ve 90 Gün Ek Prim Hakkı Olan Meslekler

 • Kurşun ve arsenik işleri ,
 • Su altında çalışmayı gerektiren işler.
 • Alüminyüm fabrikaları ,
 • Döküm fabrikaları ,
 • Çimento fabrikaları ,
 • Cam fabrika ve atölyeleri ,
 • Kok fabrikaları ,
 • Termik santraller ,
 • İtfaiye ve yangın söndürme işleri ,
 • İhtiyat pilotları ,
 • Diş tabibi ,
 • Eczacı ,
 • Tabip ,
 • Hemşire ,
 • Ebe ,
 • Hastabakıcı hemşireler ,
 • Toplum sağlığı teknisyeni.

ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

Erken Emeklilik: Erken emekli olabilir miyim? Düşüncesi bütün çalışanlar tarafından merak edilen bir sorudur. Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını sağlayan uygulamalar bütününe erken emeklilik denir.

YURT DIŞI BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Çalışanlar açısından sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında belirlenen şartların yerine getirilmesi dâhilinde emekli olma hakları mevcuttur. Aynı şekilde yurtdışında bulunan ve çalışma hayatını büyük bir oranda yurtdışında geçiren Türk Vatandaşlarının belirli şartları yerine getirmesi halinde emekli olma şansı tanınmıştır.

Kimler Yurt Dışı Borçlanmasından Faydalanabilir?

Borçlanılacak sürelerde kişilerin Türkiyede herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları şartıyla; Türk vatandaşı ve Türk vatandaşı olarak doğan fakat sonrasında vatandaşlıktan ayrılan kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen hizmet süreleri ve bu sürelere arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler yurt dışı borçlanması kapsamında değerlendirilmektedir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

İş kanuna göre kısmi süreli olarak çalıştırılan sigortalıların ay içerisindeki çalışma zamanlarını 30 güne tamamlama hakları mevcuttur. Bu nedenle borçlanılan günler emeklilik prim günü açısından değerlendirilmekte ve ilgili kişilerin erken emekli olabilme hakları doğmaktadır.

Kısmi Süreli Çalışmalarını Borçlanabilecek Sigortalılar

Kısmi süreli çalışmalarını borçlanabilecek sigortalılar 25.02.2011 tarihinden itibaren İş Kanuna göre kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışan ve kısmi süreli olarak çalıştıkları aylara ait eksik gün nedeni işverence 06-“Kısmi İstihdam”, 07-“Puantaj” ve 17-“Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” koduyla bildirilenler eksik kalan günlerini borçlanabilecektir.

Kısmi Süreli Çalışmalarda Borçlanma Tutarı

Kısmi sürelere ilişkin borçlanma tutarı prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere belirlenecek günlük kazancın % 32sidir. Fakat kısmi süreli çalışan sigortalıların borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması durumunda, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı %20dir.

ERKEN EMEKLİLİKTE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

Sigortalıların emekli olma hakkına daha erken bir şekilde elde etmelerine sağlayacak uygulamaların bütünü erken emeklilik olarak adlandırılmaktadır.Sigortalı olarak çalışan kadınlar 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonraki 2 yıllık süreyi borçlanabilirler.Askerliğini er veya erbaş olarak yapanlar veya yedek subayların yedek subay okulunda geçen süreleri askerlik borçlanması kapsamında kendilerince veya hak sahiplerince 1 ay içerisinde ödemesi şartıyla borçlanma hakları vardır.Çalışma yaşamlarının büyük oranda yurtdışında geçiren Türk vatandaşlarının bu süreleri borçlanma imkânları mevcuttur. Türkiye ile arasında özel hüküm bulunan ülkelerde çalışanların o ülkedeki ilk işe giriş tarihi Türkiyedeki işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

25.02.2011den itibaren kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanların eksik kalan günlerini borçlanma imkânları hakları vardır.Engelli çocuğu bulunan SGK (4/a), Bağ-Kur (4/b), Memur(4/c) statüsünde çalışan kadınların gereken şartları taşımaları dâhilinde erken emekli olma hakları vardır.Engeli bulunan SGK (4/a), Bağ-Kur (4/b), Memur(4/c) statüsünde çalışan kadınların gereken şartları taşımaları dâhilinde erken emekli olma hakları vardır.Erken yaşlanan SGK (4/a), Bağ-Kur (4/b), Memur(4/c) statüsünde çalışan kadınların gereken şartları taşımaları dâhilinde erken emekli olma hakları vardır.

Madende çalışanların ve ağır yıpratıcı işte çalışan işçi (4/a) kanunlarca gereken şartları taşımaları dâhilinde erken emekli olma hakları vardır.Memurlar aylıksız olarak geçen izinli oldukları süreleri borçlanabilirler, borçlanma miktarı 15.10.2008 öncesi memurlar olanlar başvuru tarihindeki öğrenim durumu, göreve giriş derecesi, dikkate alınarak değerlendirilirken, 15.10.2008 sonrası memurlar olanlar prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilen tutarın %32sidir.

Avukatların sigortasız olarak geçen avukatlık staj süreleri, doktorların tıpta uzmanlık veya fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanabilirler.Doktora yapan öğrencilerin sigortasız olarak geçen normal doktora sürelerini borçlanma hakları vardır.

Sigortalı olarak çalışmakta iken tutuklanan veya gözaltına alınan ve bu suçtan dolayı beraat edenlerin bu suçtan dolayı tutuklu veya gözaltında geçen sürelerini borçlanabilirler.12.09.1980 askeri darbe mağdurlarından beraat edenlerin gözaltında veya tutuklukta geçen sürelerini kendilerince veya hak sahiplerince borçlanma imkânları hakkı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir