SGK’dan 1800 Gün ile Erken Emekli Olacaksınız Müjdesi Geldi…

Malulen emeklilik hakkını elde etmek için kişilerin mutlaka resmi başvurularını yapmaları gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen emeklilik şartları; ” 4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl çalışmış olması, yapılan bu 10 yıllık çalışma süresinde kişinin en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olması, sağlık kurulu tarafından hazırlanan raporda iş gücü kaybının en az %60 olması zorunlu tutulmaktadır.

Erken emekli olabilmek her çalışanın hayali olmaktadır. Erken emekli olmak için belli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu bağlamda 1800 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatını sürdürdüğü sırada herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşayan vatandaşlara özel olarak malulen emeklilik hakkı sunulur. Bu sistem sayesinde, çalıştığı zamanda kendi işinde ya da farklı bir işte yaşamsal ve bedensel fonksiyonlarını kaybeden kişi yaşına bakılmasızın malulen emeklilik hakkı elde edilmesi istenmektedir. 

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Malulen emeklilik hakkını elde etmek için kişilerin mutlaka resmi başvurularını yapmaları gerekir. Sigortalı olarak çalışanların bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak başvuruların iletilmesi şarttır. Başvuru sırasında tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, işten ayrıldığına dair belge, malulen emeklilik sevk onayı ile sağlık kurulu raporu gereklidir.

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatını sürdürdüğü sırada herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşayan vatandaşlara özel olarak malulen emeklilik hakkı sunulur.

Maluliyet durumunun sağlık kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Hizmet akdine bağlı olarak 4A ile kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların en az 10 yıllık sigorta süresinin olması gerekir. 10 yıllık hizmet süresinin yanında 1800 günlük uzun vadeli sigorta prim ödemesi şartı aranır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyet yaşayanların 10 yıllık hizmet süresi ile 1800 prim ödemesi kriterlerine bakılmaz.
Maluliyet durumu nedeniyle kişilerin işten ayrılması ya da ticari faaliyetlerine son vermesi gerekir.

Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünde çalışanların SGKya Genel Sağlık Sigortası primleri de dahil olmak üzere herhangi bir prim borcunun olmaması gereklidir.
Başvuru tarihinden önceki 1 yıl içinde sağlık raporuna konu olan tanının konulmuş olması şarttır.

HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalık grupları belirlenmiştir. Kişilerin belirlenen hastalıklardan birine sahip olması durumunda malulen emekliliğin yolu açılır.

 • Kanser
 •  
 • Şizofreni ve alt tipleri
 •  
 • Şizoafektif bozukluklar
 •  
 • Sanrısal bozukluklar
 •  
 • Atipik veya benzer sınıflandırılamayan psikozlar
 •  
 • Progresyon gösteren ve çalışma imkanı vermeyen bipolar bozukluklar

Beyin hasarı veya beyinsel işlevselliğinin yitirilmesi nedeniyle ortaya çıkan davranışsal bozukluklar (frontal lob sedromu, organik kişilik ve davranış bozukluğu)

 • Kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi
 •  
 • Organ nakli
 •  
 • Uzuv kaybı veya kopmaları
 •  
 • AIDS
 •  
 • MS (Multiple Sekleroz)
 •  
 • Zeka geriliği
 •  
 • Kansızlık (Anemi)
 •  
 • Kalp ve damar rahatsızlıkları

MALULİYETE ESAS OLAN RAPOR NASIL HAZIRLANIR?

Maluliyet durumu, yetkilendirilmiş sağlık kurulu raporlarıyla ispat edilir. Yetkilendirilmiş sağlık kurumları arasında; Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri yerini alır. Kişilerin bu sağlık kurumlarına sevki başvurunun yapıldığı Sosyal Güvenlik Merkezleri veya İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

SGK TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenilen malulen emeklilik başvuru belgeleri ise şunlardır; ” bedensel kayıp yaşamaya başladıkları andan itibaren 10 gün içinde işten ayrılış belgelerini hazırlamaları gerekmektedir. Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır. Kamu görevlisi olan kişilerin, maluen emekliye sevk edildiğini gösteren belge hazırlanmalıdır. Sağlık kuru tarafından onaylı malulük belgesi hazırlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir