Kredi Kartı Olanlara Güzel Haber! Bankalar O Paraları İade Ediliyor…

Kredi kartı olanlar dikkat. Bankaların aldığı bu paralar iade ediliyor. Kredi kartı aidatı birçok kişi için küçük bir ödeme olarak gösterilirken zaman içerisinde ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bankalar, kredi kartı kullanımları durumunda müşterilerinden yeri geldiğinde ayda, 3 ayda, 6 ayda ya da 12 ayda bir aidatlar almaktadır. Bu durumun daha fazla can alıcı noktaya ulaşmaması adına kurumlar tarafından müşterilerden alınan Kredi Kartı Aidatının iade edilmesi gerekildiği bildirilmiştir. Kredi kartı, bankalar veya bazı finansal kuruluşlardan alınabilir. 18 yaş ve üzerinde olma, belgelenebilir bir gelire sahip olma ve iyi bir kredi notuna sahip olma kredi kartı almak için gerekli şartlar arasında yer alır. Kredi kartı limitleri tüketicilerin aylık gelirlerine göre belirlenir.

Masraflar İade edilecek!

Bankaların aldığı masraflar ve aidatlar için yeni dönem. İstanbul Barosundan son dakika Kredi Kartı paralarını iade alabilirsiniz yorumu yapıldı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu yönetmenliğinde Tüketici Kanununda değişiklikler yapıldı.

İlk olarak Kredi masraflarını geri alabilirsiniz açıklamasında;

1. Tüketici şikâyeti üzerine haksız ve karşılıksız olduğu tespit edilen ücret ve komisyonlar benzer durumdaki tüm müşterilere toplu olarak iade edilmeli. Örneğin emekliye işsizlik sigortası yapıldığı tespit ediliyorsa, tüm emekli tüketicilere sigorta primleri faizi ile iade edilmeli ve bunu yapan bankaya ceza kesilmeli.

2. Bankalar BDDKya bildirmedikleri hiçbir masrafı tüketiciye yansıtmamalı. Diğer adı altında karşılığı olmayan ücret ve komisyon alınmasından vazgeçilmeli; Dosya masrafı gibi ne olduğu belli olmayan, haklı, makul ve belgeli olduğu ispatlanamayan hiçbir ücret alınmamalı.

3. Müşterinin onaylamadığı hiçbir komisyon, ücret, masraf vb. alınmamalı. (Sistem otomatik onay vermiş demek bankayı kurtarmamalı)

4. BES, DCD, borsa gibi belirli yaş veya ilgi alanını ilgilendiren konularda müşteriye detaylı bilgi verilmeli. 70 yaşındaki insana BES yapılmamalı Gurbetçilere bilgileri dışında DCD, BES yapılmamalı.

5. BDDK, karşılığı olmayan ücret ve komisyonları incelemek için tüketici şikayetini beklemeden resen harekete geçmeli.

6. Banka genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri, bilanço kalemlerinden ve usulsüz işlemlerden sorumlu tutulmalı.

Bunun için ABDdeki Sarbanes-Oxley yasası benzeri bir yasa hazırlanmalı. Benim haberim yok, ekip yapmış demek üst yöneticileri sorumluluktan kurtarmamalı.

7. Bankaların prim ve ödüllendirme sistemi çok sıkı denetlenmeli. Üst yöneticileri kâr hırsıyla etik dışı davranışa iten prim ve ödüller sınırlandırmalı

8. Tüketici kredileri ile ilgili atılan adımlar ticari krediler için de atılmalı: Bankaların ticari kredileri istedikleri anda geri çağırabilmeleri,
faiz oranını istedikleri gibi değiştirmeleri engellenmeli.

9. Bankacılık sendikaları tüketicilerin korunmasında aktif sorumluluk üstlenmeli. Usulsüz işlem yapmaları için çalışanlara mobbing uygulayan yöneticileri teşhir etmeli.

10. Ölen kişilerin mevduatları ve diğer finansal varlıkları konusunda mirasçılara zorunlu olarak bilgi verilmeli.

11. BDDKnın 3 Ekim 2014 tarihli Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliki,
konuya ilişkin yargı kararları ve uygulamaları dikkate alınarak revize edilmeli.

12. BDDKnın üyelerinin çoğunlukla bankacılık sektöründen seçilmesi ve görevleri sonrasında sektöre geri dönmeleri kurumun bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeliyor.

Başka ülkelerde olduğu gibi denetleme kurumunun yöneticilerinin görevlerinden sonraki beş yıl boyunca özel sektör şirketlerinde görev almaları yasaklanmalı.

13. Bankacılık sektöründen tümüyle bağımsız bir denetleme kurumunun oluşturulması gündeme alınmalı.

14. İlk ve orta öğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi verilmeli. Bu eğitimlere herhangi bir kısıtlama getirilmemeli.

15. Finansal okuryazarlık eğitimlerinin içeriği denetlenmeli.

16. Finansal ürünler konusunda vatandaşları tarafsız ve bağımsız biçimde bilgilendirecek girişimlere ihtiyaç bulunuyor.

Bu konuda çalışma yapan startuplar desteklenmeli. 17. Finansal tüketiciyi hakları konusunda uyaran, ortaya çıkan mağduriyetler
konusunda bilgilendiren haberlere medyada mutlaka yer verilmeli. 18. Tüketicilerin tek tek bankalarla mücadele etmesinin güç olduğu gerçeğinden hareketle tüketici örgütleri desteklenmeli. Finansal okuryazarlık eğitiminde tüketici örgütlerine öncelik verilmeli.

17. Finansal tüketiciyi hakları konusunda uyaran, ortaya çıkan mağduriyetler konusunda bilgilendiren haberlere medyada mutlaka yer verilmeli.

18. Tüketicilerin tek tek bankalarla mücadele etmesinin güç olduğu gerçeğinden hareketle tüketici örgütleri desteklenmeli. Finansal okuryazarlık eğitiminde tüketici örgütlerine öncelik verilmeli.

19. Tüketici örgütleri bankalarla ilgili konularda toplu dava açmaya teşvik edilmeli.

20. Bankalar ve tüketiciler arasındaki davaların zorunlu arabuluculara verilmesi uygulamasından vazgeçilmeli.

Aidat ödemelerini geri alabilirsiniz;

Milyonlarca vatandaşın cebinde 68 milyon kredi kartı var. Cüzdandaki kart sayısı ortalama 2. Ancak her yılsonu yaklaşırken bankaların aldığı aidat can sıkıyor. Bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü yasalar tüketiciden yana… Banka müşterilerinin en çok dert yandığı konuların başında kredi kartı aidatı geliyor. Ekim 2014ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK, tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı.

Seçenek sunmak zorunda

BDDKnın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü.

Yaptırımı ağır oluyor

Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. Ayrıca aidatsız kredi kartını vermeyen bankaya 6.9 milyon para cezası da kesiliyor. Yani yaptırımı ağır.

Pazarlık şansını deneyin

Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir