Kemal Kılıçdaroğlun’dan flaş açıklama! Türkiye’de siyaset çok kirlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Odatvden Nurzen Amuranın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu “siyasi ahlak yasasından” bahsetti.

İşte o röportajdan ilgili bölüm: 

Amuran: Siz siyasi ahlak yasasından söz ediyorsunuz. Nasıl bir düzenleme getirmeyi düşünüyorsunuz?

Kılıçdaroğlu: Türkiye’de siyasetin çok kirlendiğini biliyoruz. Siyasetçi ile vatandaş arasındaki güven ilişkisinin de diplerde olduğu bir gerçek. Acı olanı ise siyasetin bir zenginleşme aracı olarak görülmesidir. Siyaseti kirlilikten arındırmak için temel etik kuralların, ilkelerin belirlenmesi gerekiyor. Bunun bir yasayla belirlenmesi siyasetin kirlilikten arınmasına katkı yapabilir. Örneğin, siyasete girecek kişi kendisi, eşi ve çocuklarının malvarlığını kamuoyuna açıklamalıdır. 

Amuran: Siyasetin yeniden dizayn edilmesinde hedefiniz, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yeniden getirilmesi. Bu sistem iktidarın da sorumluluktan kurtuluş reçetesi değil midir? Güçlendirilmiş Parlamenter sistem derken güçlendirme ile neleri kast ediyorsunuz, bu sistem demokrasiye yeniden ne gibi kazanımlar sağlayacaktır?

Kılıçdaroğlu: Kısaca ifade edeyim…

Milletvekilini liderler değil, millet seçsin. Bu lider sultasını sonlandıracak, parlamento üzerindeki vesayete de son verecektir. Bunun için Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasasında değişiklikler yapılması…

Meclis İç Tüzüğü’nün değiştirilerek TBMM’de bir Kesin Hesap Komisyonunun kurulması ve bu komisyonun başkanlığının muhalefete verilmesi…

Kurulacak Hükümetin Meclisten güvenoyu alması…

Sözlü sorulara Bakanın Meclis Kürsüsünden yanıt vermesi…

Bakanlar hakkında TBMM’de gensoru verilebilmesi…

Bağımsız kurumların (Merkez Bankası, BDDK, Kamu İhale Kurumu, SPK gibi…) belli aralıklarla TBMM’deki ilgili komisyonlara bilgi vermesi ve bürokratların soruları yanıtlamaları…

Sayıştay, uluslararası (INTOSAI – Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı ve IFAC – Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu gibi kurulların belirlediği normlar) normları esas alarak çalışmalı ve çalışmalarını raporlamalı…

Ulusal Vergi Konseyi kurulmalı ve bu Konsey düzenli aralıklarla Parlamentoyu bilgilendirilmeli… Böylece vergilerin adaletli olup olmadığı, nerelere harcandığı konusunda Parlamento bilgilendirilmeli…

Bu ilkeler, devletin saydam ve siyasetin de hesap verebilir olmasına olanak sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir