İŞKUR’dan Hem İş Eğitimi Hem de Harçlık Fırsatı! Günlük 80 TL Alarak Eğitime Katılacaksınız!

Ekonomiyi oldukça etkileyen ve zorlu geçen pandemi sürecinde İŞKUR piyasa ekonomisine ve istihdama destek verebilmek için İŞKUR mesleki eğitim kursları ile işsiz kalan kadınlara maddi yardımda bulunuyor. İş bulabilme noktasında en çok kadınların zorlandığını belirten İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile günlük 80 lira ve 3 ayın sonunda 7200 liraya ulaşan desteği kadınlara sağlıyor. Özellikle anne olduktan sonra işini bırakmak zorunda kalan kadın çalışanlar için kendi işini kurabilme ve bunu yaparken de gerekli desteği alabilme imkânı sağlanmış oluyor. Bu zorlu süreçte İŞKUR özellikle işsiz kalan annelerin yanında olduğunu göstermektedir.

İŞKUR, bünyesine kayıtlı kadın üyeler için iş başı eğitim programları düzenlemekte ve bu programlar ile hem teorik eğitim hem de mesleki uygulamayı bir araya getirmektedir. Belirlenen bu eğitim programları birçok kadının ilgisini çekmiş ve programa olan talep artmıştır. İŞKUR, bu kurslar ile kadınların kendi işlerini kurarak istihdama destek olmalarını sağlarken unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarını yeniden canlandırmayı da amaçlamaktadır. Bu yardımdan 0 -15 yaş aralığında çocuğu olan ve açılan bu kurslardan birine kayıt olan kadınlar yararlanabilecek.

Kurs Sonunda 7200 Lira Yardım

İŞKUR’un hazırlamış olduğu ve projesini yürüttüğü meslek edindirme kursları ile 0- 15 yaş aralığında çocuğu olan ve bu kursa kayıtlı bulunan kadınlar günlük 80 lira yardımdan faydalanabiliyor. Kursa kayıtlı anneler aylık 2400 lira ödeme alabiliyor. 3 ayın sonunda ise primler ile birlikte bu meblağ 7200 liraya kadar yükseliyor. Kursların süresi işe iş alanı ve işin kapsamına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı kurslar 3 ay olabilirken bazıları 6 ayı buluyor.

Mesleki Eğitim Programı Şartları Nelerdir?

Başlatılan İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanabilmek için 17 -70 yaş aralığında bulunmak ve son 1-6 ay arasında işsiz olmak şartları aranmaktadır. Ayrıca bu destek en az 2 sigortalı çalışanı bulunan iş yerleri için uygulanmaktadır. Programın hangi günler uygulanacağı taraflarca belirlenirken eğitim süresi kurum tarafından belirlenir. Eğitim gün içinde en az 5 en fazla ise 8 saat sürebilir. Eğitim ve program 320 fiili gün uygulanır ve sürenin uzatılması ya da kısaltılması kurumun kararıdır. 

Bünyesinde 2 -10 çalışan bulunan işletmelere 1,  11 ve üzeri çalışanlar için ise %10 katılımcı verilir. Ayrıca %50 istihdam sağlayabilen işletmeler için ise bu oran %30 olabilmektedir. Özel sektörle ortaklığı olan iş yerleri de bundan faydalanabilir. Katılımcıları işyeri kendisi de bulabilir. Ancak çalışanlar işverenin birinci ya da ikinci derece yakını ya da eşi olmamalıdır. (Anne, baba, çocuk, kardeş, torun, dede ve büyükanne çalıştırılamaz.) Ayrıca katılımcının son 6 ay içinde hiç sigorta girişi bulunmamalıdır. Sözleşme başlarken kaç sigortalı çalışan varsa program bitiminde de o kadar olmalıdır. Sayı azalmışsa tamamlanmalıdır. Bunun için verilen süre 1 aydır.

Kursiyerde Bulunması Gereken Nitelikler

15 yaşını doldurmuş olmak, kuruma kayıtlı bir işsiz olarak bulunmak, emekli olmamak, işverenin 1. ve 2. Derece kan hısımı veya eşi olmamak, programdan önce işverenin çalışanı olarak bulunmamak, son bir sigortalı bir işte çalışmamış olmak gibi kriterler aranmaktadır.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
 • Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)Vergi Levhası Fotokopisi
 • Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)
 • İşyeri Kaşesi
 • .Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
 • İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi
 • Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)
 • Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
 • İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),
 • Evrak takibi yapacak kişiye dair vekâletname ve imza sirküsü (verilen vekâletnamede İŞKURla yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)
 • Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)

İşbaşı Eğitim Programı’na katılmak isteyen adaylar istedikleri işyerini kendileri bulabilir, dilerlerse İŞKUR’dan da talep edebilirler. İşverenler de katılımcıları kendileri seçebilir ya da İŞKUR’dan göndermelerini talep edebilir. Bu program ile istihdamın artırılması ve unutulmaya başlayan meslek gruplarının canlandırılması hedeflenmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir