Erdoğan imza atti! Resmen değişti binlerce kişiyi kapsıyor…

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Ticaret Bakanlığında çalışan memurları ilgilendiren iki önemli değişikliği hayata geçirdi. Bakanlık yurt dışında görevli personelin görev süresini 3 yıldan 4 yıla çıkarırken, taşra teşkilatında görevli personelin kılık kıyafet yönetmeliğinde de değişiklik yaptı. İşte o iki düzenleme…

İŞTE O DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personellere, yaptıkları hizmetin özelliğine göre kıyafet verilecek. Verilen kıyafetler ve kullanım süreleri ile kıyafetlerde bulunacak arma, sembol ve rütbe işaretlerinin renk, cins ve kullanımı yeniden belirlendi. Kılık ve Kıyafete İlişkin Genel Esaslar:

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

a) Resmi elbise, rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

b) Şapka ve kep, vizörünün ön kenar ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.
 
c) Bere ve örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir, ancak; örgü başlık kulakları kapatacak şekilde giyilir.
 
ç) Teşkilatta resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin resmi kıyafetle görev yapması zorunludur.
 
d) Bu Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı veya bot giyilemez.

e) Bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur.

f) Resmi kıyafetle birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

g) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek ve kadın personelin siyah çorap giymesi zorunludur.

ğ) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.

h) Düşük kemerli pantolon yaptırılamaz ve giyilemez.

ı) Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar serbest bırakılabilir. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir.

i) Kadın amir ve memurlar tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz. Uzun saç bırakan kadınlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan kadınların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Kadın personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz.

j) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde fiilen çalışan gümrük muhafaza personeli ile teşkilatta adli kolluk olarak belirlenen gümrük muhafaza personeli, gerektiğinde birim amirlerinin teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile sivil kıyafet giyebilirler.

k) Resmi kıyafetli olarak görev yapan kadın amir ve memurlar, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilirler.

l) Resmi kıyafetler eskimiş dahi olsa gümrük personeli dışındaki kişiler tarafından giyilemez ve bu kişilere verilemez.

m) Resmi kıyafetin satılması/kiralanması yasaktır.

(2) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, kaptan, makinist, gemi adamı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda; yukarıdaki unvanların emsali sözleşmeli personel resmi kıyafet giymek zorundadır.

(3) Protokole dahil olan kadın ve erkek (müdür/müdür yardımcısı unvanlı personel dahil) personel, karşılama ve uğurlama görevleri ile resmi kutlama törenlerinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca resmi kıyafet giymek zorundadırlar.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Verilecek Giyim Eşyası, Verilme Zamanı ve Kullanma Süresi
 
Verilecek giyim eşyaları

MADDE 6 – (1) Bakanlık taşra teşkilatı personeline verilecek giyecek eşyalarının miktar ve kullanım süreleri hakkında, 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelin 19 uncu ve 24 üncü maddeleri ile dip not kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Giyim eşyasının renk, cins ve biçimleri ile kıyafet şekilleri

MADDE 7 – (1) Kıyafetlerin biçimleri bu Yönetmelik ekinde gösterilmiş ve kıyafet özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı unvanlı personelin kıyafetleri ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı ile kemerden oluşur ve özellikleri, EK-1’de gösterilmiştir.

1) Ceket: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Cepli ve apoletlidir. Düğmeleri ise, gümrük müdürü ile gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdüründe altın sarısı, gümrük müdür yardımcısında ise gümüş renk, Bakanlık logolu metaldendir. Özellikleri, EK-1/A’da gösterilmiştir.
 
2) Pantolon: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/B’de gösterilmiştir.
 
3) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-1/C’de gösterilmiştir.

4) Kravat: Turkuaz renk kumaştan imal edilir. Kravat ucunda Bakanlık logosu baskısı mevcuttur. Özellikleri, EK-1/Ç’de gösterilmiştir.

5) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Kadın personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, EK- 1/D’de gösterilmiştir.

6) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

b) Teşkilatta görevli şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan ve söz konusu personelin emsali olan büro personeli, idari destek görevlisi, idari büro görevlisi unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, ayakkabı, desensiz kumaş başlık ve kemerden oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.
 
1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/A’da gösterilmiştir.
 
2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.
 
3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir.
 
4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.
 
5) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri EK- 2/D’de gösterilmiştir.
 
6) Desensiz kumaş başlık: Kıyafet ile aynı renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

7) Kemer: Siyah deriden imal edilir. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

c) Teşkilatta görevli bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, şapka veya kep, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot, kemer ve teçhizat takımından oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/F’de gösterilmiştir

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

5) Parka veya kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak iki parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

7) Şapka veya kep: Muhafaza hizmetlerindeki personel için pantolon ile aynı kumaştan yedi parçalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında EK-4/Şekil-4 Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde, büyük harflerle gri reflektif renkli Gümrükler Muhafaza yazısı bulunur. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

8) Bere: Siyah renkte örülür. Özellikleri, EK-3/Ç’de gösterilmiştir.

9) Desensiz kumaş başlık: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

10) Eldiven: Siyah renk kumaştan örülür. Özellikleri, EK-3/H’de gösterilmiştir.

11) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

12) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/D’de gösterilmiştir.

13) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

14) Teçhizat takımı: Teçhizat kemeri siyah renkte, dört buçuk-beş buçuk santimetre eninde olur. Pantolon (bel) kemerinin üzerine haricen takılır ve teçhizat kemeri üzerindeki köprüler vasıtasıyla pantolon kemerine sabitlenir. Muhafaza hizmetlerinde görev yapan personelin teçhizatı; teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfı, kelepçe ve kelepçe kılıfı, yedek şarjör ve yedek şarjör kılıfı, el feneri, cop ve cop kılıfından ibarettir. Özellikleri, EK-3/E’de gösterilmiştir.

ç) Teşkilatta görevli muayene memuru ve Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muayene memuru unvanlı personelin kıyafetleri; pantolon, tişört, gömlek, mevsimlik mont, parka veya kaban, içlik, bere, desensiz kumaş başlık, eldiven, ayakkabı, bot ve kemerden oluşur. Özellikleri, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/F’de gösterilmiştir.

2) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir.

4) Mevsimlik mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

5) Parka veya kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

6) İçlik: Üst ve alt beden olarak 2 parçalıdır. Siyah renkte, termal kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/B’de gösterilmiştir.

7) Bere: Siyah renkte örülür. Özellikleri, EK-3/Ç’de gösterilmiştir.

8) Desensiz kumaş başlık: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/E’de gösterilmiştir.

9) Eldiven: Siyah renk kumaştan örülür. Özellikleri, EK-3/H’de gösterilmiştir.

10) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

11) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/D’de gösterilmiştir.

12) Kemer: Siyah deriden yapılır. Özellikleri, EK-1/E’de gösterilmiştir.

d) Teşkilatta görevli kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin kıyafeti; pantolon, mont, gömlek, tişört, kep, kaban, yağmurluk, ayakkabı, bot, baret ve tulumdan oluşur. Özellikleri, EK-2 ve EK-3’te gösterilmiştir.

1) Pantolon: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/F’de gösterilmiştir.

2) Mont: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/Ç’de gösterilmiştir.

3) Gömlek: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-2/C’de gösterilmiştir.

4) Tişört: Gümrük yeşili renk kumaştan imal edilir. Polo yaka, apoletli ve cepsizdir. Özellikleri, EK-2/B’de gösterilmiştir.

5) Kep: Muhafaza hizmetlerindeki personel için pantolon ile aynı kumaştan yedi parçalıdır. Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında EK-4/Şekil-4 Gümrük Muhafaza logosu bulunur. Kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde, büyük harflerle gri reflektif renkli Gümrükler Muhafaza yazısı bulunur. Özellikleri, EK-3/C’de gösterilmiştir.

6) Kaban: Gümrük yeşili renkte, su itici, ısı izolasyonlu kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/A’da gösterilmiştir.

7) Yağmurluk (sadece gemi adamları için): Su geçirmez malzemeden, siyah renkte kumaştan olur. Özellikleri, EK-3/F’de gösterilmiştir.

8) Ayakkabı: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-2/D’de gösterilmiştir.

9) Bot: Siyah renkte, kaymaz tabanlı, önden bağcıklı tipte olur. Özellikleri, EK-3/D’de gösterilmiştir.

10) Baret (sadece gemi adamları için): Teknolojik gelişmeler doğrultusunda TSE’nin belirleyeceği standartlara uygun şekilde imal edilir. Özellikleri, EK-3/G’de gösterilmiştir.

11) Tulum (sadece gemi adamları için): Turuncu renkte polyester, su geçirmez, yağ ve su itici kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/Ğ’de gösterilmiştir.

e) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurları ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesi hükmüne göre sözleşmeli olarak çalıştırılan muhafaza memuruna tulum verilir. Tulum; yırtık ve deliklere mukavemetli, çağla yeşili renkte kumaştan imal edilir. Özellikleri, EK-3/I’da gösterilmiştir.

Verilme zamanı

MADDE 8 – (1) Giyim ve kullanma süresi bakımından yeknesaklığı sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs,

c) Mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs, aylarında verilir.

Emeklilik ve görev bitimi kıyafetlerin durumu

MADDE 9 – (1) Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç gibi nedenlerle görevinden ayrılanlar ile bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları tekrar verilmez.

Arma ve kokartlar

MADDE 10 – (1) Resmi kıyafette bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol arması, rütbe, logo ve unvan işaretlerinin özellikleri ve çizimleri EK-4’te belirtilmiştir.

Kıyafet verilmeyecek haller

MADDE 11 – (1) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözlem altına alınan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olup da, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır. Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez.

Kıyafetlerde bulunması gereken işaretler

MADDE 12 – (1) Resmi kıyafetle görev yapan personelin kıyafetinde bulunması gereken işaretler EK-4’te gösterilmiştir.

a) Sol göğüs amblemi: (Tüm personel) Şekil-1.

b) Sağ göğüs unvan ve sicil numarası: (Tüm personel) Şekil-2.

c) Sağ kol amblemi: (Müdür, müdür yardımcısı unvanı hariç tüm personel) Şekil-3.

ç) Sol kol amblemi: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel ve gemi adamları) Şekil-4.

d) Apolet: (Müdür, müdür yardımcısı) Müdür Şekil-5a, müdür yardımcısı Şekil-5b.

e) Apolet: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Bölge amiri Şekil-6a, kısım amiri Şekil-6b, muhafaza memuru Şekil-6c.

f) Apolet: (Gemi adamları) Kaptan Şekil-7a, makinist Şekil-7b, gemi adamı Şekil-7c.

g) Kep amblemi: (Muhafaza hizmetleri sınıfı personel) Şekil-4.

ğ) Görev köpeği eğitmeni ve idarecisi amblemi: Şekil-8.

Kullanılacak malzemenin cinsi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek kıyafetlerde kullanılacak kumaşların özellikleri teknik şartnamenin hazırlık safhasında, şartnameyi hazırlayan idare tarafından günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak, yerine getirilen görevin şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak renk ve şekil olarak bu Yönetmeliğin ekinde bulunan çizimlerin dışına çıkılamaz.

Gümrük muhafaza kokartı

MADDE 14 – (1) Gümrük Muhafaza personeli tarafından kokart kullanılır. Gümrük Muhafaza kimlik kokartlarının cinsi, şekli, tipi, ölçüleri ile yaptırılma, verilme, değiştirilme, geri alınma ve imha esaslarına ilişkin hususlar Bakanlıkça (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) belirlenir.

Çeşitli ve Son Hükümler Giyecek yardımından yararlanma şekli ve hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile giyecek yardımından yararlanma şekli, kullanma süresi ve esasları hakkında, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların hükümleri uygulanır.

(2) Tasfiye İşletme Müdürlüğü personeline ayni olarak verilecek giyim eşyalarının bedeli Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 1/10/2011 tarihli ve 28071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

kilik-ve-kiyafete-iliskin-genel-esaslar.jpgresmi-gazetede-yayimlanan.jpgrecep-tayyip-erdogan-tarafindan-imzalanan-ve-resmi-gazetede-yayimlanan.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir