Büyük Müjde SGK’Dan Toplu Para Ödemesi Yapacak

Memur ve işçi çalışma hayatından sonra emekli olma hayalleri kuruyorlar. Bunun için SGK’ya prim ödemeleri yapılmaktadır. Ancak prim ödeyerek herkes emekli olamamaktadır. Tüm şartlar yerine gelse bile bunlar; emeklilik yaşı ve hizmet süresi şartı olmasına rağmen prim günü yeterli olmadığı için emeklilik hakkını kaybeden milyonlarca kişi önceki yıllarda adına ödenen prim günlerinin boşuna gittiğinden yakınıyorlardı. Hizmet akdine bağlı sigorta kollarının sigortalılık kapsamında çalışan vatandaşların adına SGK’ya ödenen primlerin toplu olarak iadesi yapılmaktadır. Gelişmeler! Son dakika haberleri

Milyonlarca insanın sigortası bulunmaktadır. Ama herkes emekli olamıyor. Çalışan emekli olmadıkları için toplu para iadesi almak istiyor. Sosyal güvenlik 7’den 70’e herkesin en temel ihtiyacıdır. Kişiler gerekli şartları sağladıktan sonra emekli olma hakkı kazanıyorlar. Şartları sağlamayan ve ileri yaşlara gelen sigortalılar için prim iadesi gündeme gelmiştir.

SGK Tavanını Geçmesi Halinde Prim İadesi  

İlk olarak sigortalı kişinin birden fazla yerde çalışması var ise bu iş yerlerinden SGK’ya bildirilen aylık kazançları toplamı SGK tavanını geçiyorsa, tavanı gecen tutarın işçi hissesi sigortalı olan kişinin yazılı dilekçesiyle talebi halinde iade edilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 82. Maddesine göre, sigortalı çalışanların birden fazla işte çalışıyor olması nedeniyle ödenen primler toplamının, prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde, aşan kısmın tamamının sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini ilk takiben ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödeneceği ön görülmüştür. Tavanı aşan sigorta primi işçi hissesinin iade edilmesi için işçinin ilgili SGK Müdürlüğüne dilekçe ile talepte bulunması gerekmektedir. Yazılı talep olmazsa SGK kendiliğinden ödeme yapmaz.

Yaşlılık Ve Ölüm Sigorta Primi Toptan Ödeme

Prim talep etmenin ikinci yolu ise emeklilik için yaş şartını doldurduğu halde sigortalının prim ödeme gün sayısı toplamının emekli maaşı başlanması için yeterli olmaması halinde prim talep edilebilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 31. Maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve bu Kanuna göre ilk defa 4/1-(c) bentleri kapsamında sigortalı olanlardan, çalıştığı işten ayrılan, işyerini kapatan veya devreden kişilere toplu ödemesi yapılmaktadır. Yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, sigortalılara yapılmaktadır. Sigortalının emekli olma ihtimali olmadığı için sigortalı adına yatırılan malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı sigortalı talep ettiği zaman toptan ödeme yapılmaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yolu ile ödenmemektedir. Sigortalının hizmet borçlanmaları da yaşlılık toptan ödemesine dahil edilmiyor. Sigortalı kişinin ölümü halinde hak sahiplerine ölüm toptan ödemesi yapılıyor. Sigortalının hak sahipliği koşullarını taşıyan eşine, çocuklarına, ana ve babasına hisseleri oranında verilmektedir. Toptan ölüm ödemesi yapılabilmesi için, eş, çocuk, ana ve babaya bağlanmasında aranan şartlar mutlaka yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan hiçbir hak sahibine toptan ödeme yapılmamaktadır.

Hangi Durumlarda İadeler Gerçekleşir

Hizmet şartına bağlı 4A, kendi nam ve hesabına bağlı, 4B  ve kamu görevlisi klasmanında 4C sigortalılık statüsünde çalışan kişilerin adına SGK’ya ödenen primlerin toplu bir şekilde iadesi yapılıyor. Nakit olarak iade için gerekli şartlar şöyledir; 4A ve 4B sigortalılık koluna mensup olarak çalışan kişi ve 2008 tarihinden sonra 4C sigortalılık statüsünde işe başlayan kişilerin SGKdan prim ödemelerini alabilmesi için yaş ve hizmet şartını doldurması gerekmektedir. Sigortalılık süresi erkek çalışanlar için 25 yıl; kadınlar için 20 yıl olarak belirlenmektedir. Vatandaşın birden fazla iş yerinde aynı anda çalışması durumunda ödenen toplam prim miktarı esas kazancı aşıyor ise; aradaki fark için SGKdan iade talep edilmektedir. Esas kazancı aşma durumu var ise; toplam prim ödemesinin o yıl güncellenen asgari ücret tutarının 7.5 katından fazladır. Aradaki fark için başvuru talebini kişilerin 10 yıl içerisinde bildirmesi gerekmektedir.

Vatandaşlara tanılan bu hak zaman aşımından düşürülmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin emekli olmadan vefat etmesi halinde hak sahiplerinin sigorta primi iadesi için başvuruda bulunmasına imkan tanınır. Ancak bu kişilerin adına vefat eden sigortalının üzerinden yetim ya da dul aylığı bağlanmamaktadır.

Başvurular Ve Hangi Ödeme Geri Alınır?

SGKdan toplu olarak para iadesi alabilmek için resmi başvuruda bulunması şartı bulunmaktadır. Aksi durumda kişilere otomatik olarak ödeme yapılmamaktadır. Kişilerin resmi başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezlerine dilekçe ile yapmaları yeterli olmaktadır. Hizmet şartına bağlı olarak sigortalı çalışan kişilerin SSK kapsamında 2008 yılından öncesindeki hem kendi hem de işveren tarafından ödenen primleri geri alınabilmektedir. Kişilerin kendi hesabına ve adına bağımsız olarak çalışan BAĞ-KURlular ise tarihe bakılmadan ödedikleri tüm primleri geri almak mümkündür. Vatandaşlara prim ödemesi dışında emeklilikte geçerli olan bütün şartları yerine getirmeleri halinde; eksik prim günlerinin ödenebilmesi için hizmet borçlanması hakkı verilmektedir. Ancak kişilerin hizmet borçlanması hakkını kullanarak geriye dönük olarak prim ödemesine rağmen emekli olmaması da söz konusu olmaktadır. Bu durumda toplu ödeme talebinde hizmet borçlanması için yapılan ödeme iade edilmez. Son olarak Genel Sağlık Sigortası primlerinin kişilere geri ödenmesi mümkün olmamaktadır.

2 Önemli Şart Emekli Olacaklar İçin

Sağlığını yitiren kişilerin erken emekli olup olmayacağı merakla beklenmektedir. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyen kişilerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu vardır. Kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlenmiştir. Malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik kavramı bulunmaktadır. Malulen emeklilik ile engelli emekliliği arasında bazı farklar bulunmaktadır.

Malulen Emekli Olmak İçin %60 Kayıp Şartı

Malulen emekli olabilmek için kişiler için gerekli ilk ve en önemli şartlardan bir tanesi, çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekmektedir. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almadan önce SGKya başvurarak sevklerini istemeleri gerekmektedir. Sevkin SGK üzerinden yapılmasının nedeni, yalnızca sağlık kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasıdır. Kişi, çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğunu belgelese de en az 1.800 gün prim ödemesi yoksa veya prim ödemesini borçlanma ile 1.800 güne tamamlayamıyorsa malullük aylığı alamamaktadır.

Malul Aylığı Nasıl Alınır?

Malul sayılmak, malullük aylığı almaya yetmemektedir. Kişinin çalışma gücünde en az %60 kaybın olması gerekmektedir. Kişinin engellilik oranının da en az %40 olacağını göstermektedir. Bunun için her malul engelli sayılmaktadır. Her engelli malul olmayacağı gibi, her engelli de malul aylığı alamamaktadır. %40 olan engelli olan bir kişinin gücünde en az %60 kayıp olması gerekmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir